Algemene Voorwaarden

Aansprakelijkheid thelifestyleshop.nl

De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op consumenten die de website van thelifestyleshop.nl gebruiken. Door gebruik te maken van de thelifestyleshop.nl website gaat de consument akkoord met de onderstaande voorwaarden, kennisgevingen en bepalingen.

thelifestyleshop.nl behoudt zich het recht voor om de voorwaarden op ieder moment aan te passen. Het is de verantwoordelijkheid van de consument om regelmatig de voorwaarden te lezen. De onderstaande overeenkomst bevat enkele afwijzingen van aansprakelijkheid.

Online aankopen via thelifestyleshop.nl

thelifestyleshop.nl verkoopt zelf géén producten, Thelifestyleshop.nl beperkt zich tot het weergeven van producten van andere webshops. Wanneer een consument heeft besloten om tot een online aankoop over te gaan, bestelt de consument deze direct bij de betreffende webshop. Thelifestyleshop.nl is daarom niet aansprakelijk voor enige schade, die is toegebracht aan de door de gebruiker bestelde goederen tijdens en na de verzending. Thelifestyleshop.nl is een online portal en is niet aansprakelijk voor de uitvoer van de bestellingen van de webshops, waar een bestelling wordt geplaatst door de consument.

Foutieve informatie

Thelifestyleshop.nl toont producten van verschillende webshops. Wanneer er veranderingen plaatsvinden bij de webshops, zoals product- of prijswijzigingen, kan het voorkomen dat de prijzen uit de webshops niet tijdig binnenkomen bij thelifestyleshop.nl .

Thelifestyleshop.nl houdt de wijzigingen van de webshops zo goed mogelijk bij. Thelifestyleshop.nl is echter niet aansprakelijk voor eventuele wijzigingen die de webshops hebben aangebracht.

Conflicten

Thelifestyleshop.nl zal zo goed als in het vermogen ligt, trachten om eventuele problemen die voortkomen uit de dienstverlening op te lossen.

Intellectuele eigendomsrechten

De Nederlandse wetgeving is van toepassing op deze website. Alle tekst- en beeldinformatie op de thelifestyleshop.nl site is auteursrechtelijk beschermd. Het auteursrecht van deze site berust bij The Lifestyle Shop. De website van thelifestyleshop.nl is uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik en mag niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden, zonder schriftelijke toestemming van thelifestyleshop.nl . De website van thelifestyleshop.nl mag op geen enkele onrechtmatige manier gebruikt worden of gebruikt worden op een manier die schade kan toebrengen aan thelifestyleshop.nl, zulks ter beoordeling van thelifestyleshop.nl